OR-trainer.nl

start vanaf 1 september 2009 in beta-versie

Hoe kies je als ondernemingsraad een goede trainer? Of een goede coach / consultant?

De medewerkers die gekozen worden in de OR hebben volgens de wet recht op ‘scholing’, oftewel training en coaching in hun functioneren. Daarbij geldt het zitting nemen in die OR als een een vorm van (persoonlijke) ontwikkeling.

Elk bedrijf met meer dan 50 medewerkers verplicht is tot het hebben van een ondernemingsraad (OR); een gekozen vertegenwoordiging van de medewerkers die met de directie overlegd over het reilen en zeilen van het bedrijf.

Het is moeilijk om als OR te komen tot een goede keuze welke trainer voor hen of hun situatie het meest geschikt is. Er zijn (nog) geen vergelijkende websites of handleidingen. Wel zijn er erkenningen en certificeringen; maar hoe weet een OR nu of die trainer wel bij hen ‘past’?

Daarvoor is de non-profit website www.OR-trainer.nl opgezet; om een zeer grote selectie van OR-trainers te vergelijken. Niet alleen op categorieën, maar ook op basis van reviews van andere OR-en. Ook is op deze website het laatste nieuws op het gebied van ondernemingsraden in Nederland te vinden en wordt er gewerkt aan een Wiki over OR-en.

De website www.OR-trainer.nl wordt o.a. gesponsord door CT2 met de donatie van de diverse domein namen en de programmatuur van de website. Het is de bedoeling dat de website op termijn kostendekkend zal zijn met inkomsten uit advertenties.