stichting Creative Thinking

Stichting Creative Thinking is opgericht in februari 2007 met een ideëel doel: de persoonlijke ontwikkeling van mensen in de meest brede zin van het woord.

Om aan deze doelstellingen te voldoen heeft de stichting enkele projecten, zoals de workshop-dag Bright White Day en de website OR-trainer.nl, onder haar hoede. Bij projecten kunt u daar meer over lezen.

De stichting betrekt haar middelen uit sponsoring, subsidies en uit het kostendekkend laten functioneren van de projecten. Daarnaast worden de doelstellingen van de stichting jaarlijks actief ondersteund door vele professionals die zonder enige materiële vergoedingen meewerken.

Uit de oprichtingsacte van stichting Creative Thinking: